نانجینگ ، جیانگ سو ، چین

مصر شرکت سالم سازی در مصر

کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر/ تصاویر- مصر شرکت سالم سازی در مصر ,وزارت آثار باستانی مصر از کشف ۵۹ تابوت حاوی مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰۰ سال در نزدیکی قاهره خبر داد. به گزارش فارس، وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از ۵۹ تابوت تازه کشف ...کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر/ تصاویروزارت آثار باستانی مصر از کشف ۵۹ تابوت حاوی مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰۰ سال در نزدیکی قاهره خبر داد. به گزارش فارس، وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از ۵۹ تابوت تازه کشف ...تصاویر| کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر - فارس

وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از 59 تابوت تازه کشف شده باستانی رونمایی کرد به نوشته وبسایت المصراوی، «خالد العنانی» در مراسم رونمایی از این تابوت ها که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور برگزار شد ...

مصری ها در «جمعه پیروزی» به خیابان ها آمدند - خبرگزاری مهر ...

در حال حاضر وی رهبری اعتراضات علیه السیسی را در مصر به دست گرفته است. مصری ها از حدود ۱۰ روز قبل اعتراضات سراسری خود را علیه رئیس جمهور این کشور آغاز کرده اند.

تصاویر| کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر - فارس

وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از 59 تابوت تازه کشف شده باستانی رونمایی کرد به نوشته وبسایت المصراوی، «خالد العنانی» در مراسم رونمایی از این تابوت ها که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور برگزار شد ...

کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر/ تصاویر

وزارت آثار باستانی مصر از کشف ۵۹ تابوت حاوی مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰۰ سال در نزدیکی قاهره خبر داد. به گزارش فارس، وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از ۵۹ تابوت تازه کشف ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام ۲ نفر از آنها رسانه ای شد.

مصری ها در «جمعه پیروزی» به خیابان ها آمدند - خبرگزاری مهر ...

در حال حاضر وی رهبری اعتراضات علیه السیسی را در مصر به دست گرفته است. مصری ها از حدود ۱۰ روز قبل اعتراضات سراسری خود را علیه رئیس جمهور این کشور آغاز کرده اند.

مصری ها در «جمعه پیروزی» به خیابان ها آمدند - خبرگزاری مهر ...

در حال حاضر وی رهبری اعتراضات علیه السیسی را در مصر به دست گرفته است. مصری ها از حدود ۱۰ روز قبل اعتراضات سراسری خود را علیه رئیس جمهور این کشور آغاز کرده اند.

نظام حاکم مصر 9 معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته 11 معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام 2 نفر از آنها رسانه ای شد.

تصاویر| کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر - فارس

وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از 59 تابوت تازه کشف شده باستانی رونمایی کرد به نوشته وبسایت المصراوی، «خالد العنانی» در مراسم رونمایی از این تابوت ها که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور برگزار شد ...

نظام حاکم مصر 9 معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته 11 معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام 2 نفر از آنها رسانه ای شد.

مصری ها در «جمعه پیروزی» به خیابان ها آمدند - خبرگزاری مهر ...

در حال حاضر وی رهبری اعتراضات علیه السیسی را در مصر به دست گرفته است. مصری ها از حدود ۱۰ روز قبل اعتراضات سراسری خود را علیه رئیس جمهور این کشور آغاز کرده اند.

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام ۲ نفر از آنها رسانه ای شد.

نظام حاکم مصر 9 معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته 11 معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام 2 نفر از آنها رسانه ای شد.

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام ۲ نفر از آنها رسانه ای شد.

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام ۲ نفر از آنها رسانه ای شد.

مصری ها در «جمعه پیروزی» به خیابان ها آمدند - خبرگزاری مهر ...

در حال حاضر وی رهبری اعتراضات علیه السیسی را در مصر به دست گرفته است. مصری ها از حدود ۱۰ روز قبل اعتراضات سراسری خود را علیه رئیس جمهور این کشور آغاز کرده اند.

تصاویر| کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر - فارس

وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از 59 تابوت تازه کشف شده باستانی رونمایی کرد به نوشته وبسایت المصراوی، «خالد العنانی» در مراسم رونمایی از این تابوت ها که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور برگزار شد ...

نظام حاکم مصر 9 معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته 11 معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام 2 نفر از آنها رسانه ای شد.

کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر/ تصاویر

وزارت آثار باستانی مصر از کشف ۵۹ تابوت حاوی مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰۰ سال در نزدیکی قاهره خبر داد. به گزارش فارس، وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از ۵۹ تابوت تازه کشف ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

نظام حاکم مصر ۹ معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته ۱۱ معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام ۲ نفر از آنها رسانه ای شد.

تصاویر| کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر - فارس

وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از 59 تابوت تازه کشف شده باستانی رونمایی کرد به نوشته وبسایت المصراوی، «خالد العنانی» در مراسم رونمایی از این تابوت ها که با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور برگزار شد ...

نظام حاکم مصر 9 معترض را در سکوت رسانه ای اعدام کرد ...

تحلیلگر معروف مصری اعلام کرد که روز گذشته 11 معارض مصری اعدام شدند اما تنها خبر اعدام 2 نفر از آنها رسانه ای شد.

کشف ۵۹ مومیایی ۲۵۰۰ ساله در مصر/ تصاویر

وزارت آثار باستانی مصر از کشف ۵۹ تابوت حاوی مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰۰ سال در نزدیکی قاهره خبر داد. به گزارش فارس، وزارت آثار باستانی مصر امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری از ۵۹ تابوت تازه کشف ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved