نانجینگ ، جیانگ سو ، چین

نام تولیدکنندگان صابون لباسشویی را به زبان ترکی ذکر کنید

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی- نام تولیدکنندگان صابون لباسشویی را به زبان ترکی ذکر کنید ,132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی - آموزش زبان تركي استانبولي، فرانسوی و فارسی ... را به من بده. Bana verin.... می خواهم. ... حمام های ترکی Hamam صابون Sabunرخت شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - رخت شویی رخت شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته رخت شویی خانواده ها در خانه ها انجام می گیرد. ماشین رخت شویی اتو اولین رخت ش132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی - آموزش زبان تركي استانبولي، فرانسوی و فارسی ... را به من بده. Bana verin.... می خواهم. ... حمام های ترکی Hamam صابون Sabun

رخت شویی - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - رخت شویی رخت شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته رخت شویی خانواده ها در خانه ها انجام می گیرد. ماشین رخت شویی اتو اولین رخت ش

رخت شویی - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - رخت شویی رخت شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته رخت شویی خانواده ها در خانه ها انجام می گیرد. ماشین رخت شویی اتو اولین رخت ش

رخت شویی - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - رخت شویی رخت شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته رخت شویی خانواده ها در خانه ها انجام می گیرد. ماشین رخت شویی اتو اولین رخت ش

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی - آموزش زبان تركي استانبولي، فرانسوی و فارسی ... را به من بده. Bana verin.... می خواهم. ... حمام های ترکی Hamam صابون Sabun

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی - آموزش زبان تركي استانبولي، فرانسوی و فارسی ... را به من بده. Bana verin.... می خواهم. ... حمام های ترکی Hamam صابون Sabun

رخت شویی - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - رخت شویی رخت شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته رخت شویی خانواده ها در خانه ها انجام می گیرد. ماشین رخت شویی اتو اولین رخت ش

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی

132 جمله مهم و کاربردی در زبان ترکی - آموزش زبان تركي استانبولي، فرانسوی و فارسی ... را به من بده. Bana verin.... می خواهم. ... حمام های ترکی Hamam صابون Sabun

Copyright ©AoGrand All rights reserved