نانجینگ ، جیانگ سو ، چین

مطابق چه کسی دست شست و شوی

مغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد! - ویرگول- مطابق چه کسی دست شست و شوی ,همون کسی که در زمون حیاتش به ما گوشزد کرد که:من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله قرمز داردمغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد! - ویرگولهمون کسی که در زمون حیاتش به ما گوشزد کرد که:من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله قرمز داردمغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد! - ویرگول

همون کسی که در زمون حیاتش به ما گوشزد کرد که:من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

مغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد! - ویرگول

همون کسی که در زمون حیاتش به ما گوشزد کرد که:من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

مغزها را باید شست، جور دیگر باید فکر کرد! - ویرگول

همون کسی که در زمون حیاتش به ما گوشزد کرد که:من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

Copyright ©AoGrand All rights reserved